Hiiumaal sai ühiskaubanduslik tegevus alguse möödunud sajandi lõpul, kui Kärdla Kalevivabriku tööliste initsiatiivil moodustati Kärdla Kaubatarvitajate Ühing.

9. mail 1907 a. avas ühing tollases pritsimajas oma esimese kaupluse uksed. Seda kuupäeva võibki lugeda Hiiumaa Tarbijate Ühistu sünnipäevaks.

Hiljem tekkisid ühistud ka mujal Hiiumaal, mis aja jooksul liitusid.

1. märtsil 1957. a. ühinesid tolleaegse nimega tarbijate kooperatiivid üheks organisatsiooniks – Hiiumaa Rajooni Tarbijate Kooperatiiviks. 1992.a. mais muudeti nimi Hiiumaa Tarbijate Ühistuks.

Peaaegu sama kaua, kui on tegeletud kauplemisega, on ühistus küpsetatud ka leiba. Lisaks sellele tegeles ühistu toitlustamise ja põllumajandussaaduste kokkuostuga. Praeguseks põhitegevuseks on kaubandus, pagari- ja kulinaariatoodete tootmine.

Pea sajandipikkuse eksisteerimise jooksul on üle elatud kaks maailmasõda, vahetunud on mitmed riigikorrad ja suur hulk valitsusi, on olnud paremaid ja halvemaid aegu. Tänu oma toetavale liikmeskonnale toimib ühiskaubandus edasi.

Vastavalt põhikirjale on ühistuid alati juhtinud liikmete koosolekul valitud juhatus.

JUHID

1957-1964 – Julius Nurst

1964 – 1971 – Arnold Heinsoo

1971 – 1978 – Eduard Velt

1978 – 1984 – Heino-Vello Pihlak

1984 – 1985 – Hannes Aamisepp

1985 – 1988 – Tõnu Aljas

1988 – 2012 – Agu Kohari

2012 – 2015 – Merlin Tõnis

2015 -…      – Kaja Antons