Hiiumaa Tarbijate Ühistu liikmete piirkondlike koosolekute kokkuvõte

posted in: Uudised | 0

Hiiumaa Tarbijate Ühistu piirkondlikud koosolekud toimusid 7. märts – 15. märts 2016HTÜ liikmete Kärdla piirkonna koosolek

Koosolekuid juhatas Kaja Antons.

Koosolekuid oli kokku kuus. Toimusid vastavalt piirkondadele: Emmastes, Nurstes, Käinas, Suuremõisas (Pühalepa piirkonna koosolek), Kõrgessaares ja Kärdlas.

Koosolekutest andsime teada kodulehe vahendusel ja vastavalt põhikirjale olid kuulutused väljas kõigis meie kauplustes. Samuti teavitasime koosolekutest ja kajastasime toimunud koosolekuid Facebooki vahendusel.

Koosolekutest võttis kokku osa  88 inimest, kõige suurema osalusarvuga oli Kärdla koosolek (26 liiget). 35st volinikust käis koosolekutel 29.

Volituste lõppemise tõttu valiti ümber 17 volinikku. Valiti kolm uut volinikku. Kärdlas sai uueks volinikuks Arno Kuusk, Käinas Omar Jõpiselg ja Emmastes Anita Kaerma. Tagasi  valiti järgnevaks perioodiks: Kärdlas: Toomas Arbo, Kadi Kiiver ja Ülle Mänd; Käinas: Krista Jaanimägi ja Eha Brikker; Emmastes: Mare Hiis ja Aimi Pruul; Kõrgessaares: Heli Harak, Agu Kohari, Lii Romand ja Tõnis Ülemaante; Pühalepas: Karin Remmelkoor.

Koosolekud toimusid vastavalt päevakorrale:

  • Hiiumaa Tarbijate Ühistu majandustulemused 2015. a.
  • Ülevaade piirkonna kaupluse plaanidest
  • Ülevaade Hiiu Pagari renoveerimise projektist
  • Hiiumaa Tarbijate Ühistu põhikirja muudatused
  • Volinike valimine
  • Muud küsimused (ETK-st sai Coop)

Päevakorra väliselt oli Kaja Antons kokku pannud pildi-ülevaate ühistu tegemistest aastal 2015 – HTÜ 2015.pdf