Käina kaubakeskuse arendamine sai vallavolikogult rohelise tule

posted in: Uudised | 0

27. augustil kogunenud Hiiumaa vallavolikogu istungil võeti vastu kaks olulist otsust seoses uue Käina kaubakeskuse rajamisega.

Esimese otsusega kehtestati osaliselt Käina aleviku Spordi tn 8 ja lähiala detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 19-31. Planeeringuga määratud krunt positsioonil nr 1, mille pindala 9221 m2, on mõeldud 100% kaubandus, toitlustus- ja teenindushoone maaks, millele tohib püstitada kuni kaks hoonet, mille suurim summaarne ehitisealune pind on 3400 m2. Teise otsusega nõustus Hiiumaa Vallavolikogu otsustuskorras võõrandada detailplaneeringu järgselt moodustatav krunt positsioonil nr 1 Hiiumaa Tarbijate Ühistule.

Vastu võetud otsused võimaldavad rajada Käina Tuuletorni kõrvale, olemasoleva kardiraja asukohale uue Käina kaubakeskuse. Arendustööde käigus rajatakse kogu planeeringuala teenindavad tehnovõrgud, mahasõidud ja tänavalõigud. Kaubakeskuse ja Padarimäe vahelisele alale rajatakse uus Käina kardirada.

Arhitektuuribüroo DAGOpen on Hiiumaa Tarbijate Ühistu tellimusel koostanud esimesed uue hoone arhitektuursed eskiisprojektid ning loodetavasti saab kaubakeskuse ehitustegevusega alustada juba 2020. aasta viimases kvartalis.

Väljavõte Spordi tn 8 ja lähiala detailplaneeringust