Kärdla keskväljaku ümberehitustöödega alustatakse 11.novembril

posted in: Uudised | 0

Kärdla Keskväljaku ümberehitamise töödega alustatakse 11. novembrist 2019.

Alustatakse torustiku paigaldamisega Rookopli tänava Pritsumaja poolsest otsast, mis toimub valdavalt  kinnisel meetodil. Hiiu Konsumi esise parkla pinnasetööd ja aluste ehitus toimub jaanuaris 2020.

Keskväljak on läbitav kogu ehituse vältel. Rookopli ja Keskväljaku tänavatel tehakse liiklus kordamööda ajutiselt kahesuunaliseks (kord üks väljaku pool, kord teine olenevalt sellest, kummal pool ehitus käib). Kahesuunaline on ka Keskväljaku tänava täieliku sulgemise korral Põllu tänav.

Sõidukitega liiklejatel tuleb tähelepanelikult jälgida ajutist liikluskorraldust, mida muudetakse jooksvalt vastavalt tööde toimumisele.

Ehitaja tagab liinibussi läbisõidu võimaluse tavapärase graafiku järgi, sh paigaldatakse liiklusele avatud suundadesse ajutised bussipeatusi tähistavad märgid.

Jalakäijatele on alal tagatud ohutu läbipääs ning juurdepääs tööpiirkonda jäävatele objektidele kogu ehitusperioodi vältel.

Eelprojekti joonis (vald.hiiumaa.ee)