Hiiu Pagar alustas tootmist uutes ruumides

posted in: Uudised | 0

Kärdla linna Heltermaa maantee äärsest leivamajast on möödujad ning lähipiirkonna elanikud meeldivaid küpsetuslõhnu tunda saanud enam kui pool sajandit. Kuna vajadus kaasaegsete töötingimuste ning uute seadmete järgi oli juba mõnda aega ilmne ning vana hooneosa paiknemine ja ruumilahendused ei võimaldanud ette võtta vajalikus mahus renoveerimis- ega laienemistöid, tuli Hiiumaa Tarbijate Ühistu nõukogul aastate eest vastu võtta ainuvõimalik investeerimisotsus uute ruumide ehituseks, et rohkem kui sajandipikkune kohapealne leivaküpsetustraditsioon saaks jätkuda.

Nagu pagaritooted vajavad enne küpseks saamist kerkimist, kulus ka projekti elluviimisele enam kui kümme aastat. Tõsisemalt hakati projekti elluviimisega tegelema 2015 aasta kevadel. Koostati detailplaneering, ehitus- ja tehnoloogiline projekt ning äriplaan.

2016. aasta juunis alustati ehitustöödega Hiiumaa Tarbijate Ühistu hoonete kompleksi läänepoolses osas. Tööde tulemusel laiendati ja renoveeriti vanad laoruumid pea tundmatuseni – madalate ja ajahambast puretud ruumide asemel kerkisid kaasaegsetele nõuetele vastavad ja tootmismahtusid oluliselt suurendada võimaldavad avarad ja valgusküllased ruumid. Laienemistööde tulemus võimaldas kasutusele võtta senisest rohkem küpsetusahjusid ning muid pagaritööstuse seadmeid, mille kasutuselevõtuga on astutud suur samm tootmise moderniseerimises. Et säilitada kohaliku toidutootmise alustaladeks olevad värskus ja naturaalsus, on tööprotsesside juures säilinud siiski ka suur käsitöö osakaal.

Hiiu Pagari uute kütte- ja ventilatsiooniseadmete kasutuselevõtuga kaasnes märgatav keskkonnaalane arenguhüpe – varasemalt kütteõlil töötanud küpsetusahjud vahetati kaasaegsete vedelgaasil töötavate vastu ning tööle rakendati soojustagastussüsteem.

Projekt eeldas elluviimiseks oluliselt enamat kui ettevõtluses valitsev majanduslik ratsionaalsus ja rentaablus. Hiiu Pagari tootmishoone ja -tehnoloogia kaasajastamise projekti kogumaksumuseks kujunes ca 1,46 miljonit eurot ning lisaks omafinantseeringule ja pangalaenule saadi projekti elluviimiseks ka toetusi:
– PRIA toetus summas 237 022 € MAK 2014-2020 meetmest 4.2.2 HTÜ Tootmine OÜ pagaritööstuse seadmete, töötasapindade ja külmseadmete soetamiseks
– KIK toetus summas 86 452 € keskkonnakorralduse programmist HTÜ Tootmine OÜ pagaritöökoja kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi arendamiseks
– LEADER toetus summas 160 000 € meetmest 1 “Ettevõtte areng” Hiiu Pagari tootmishoone ehitustöödeks.

HTÜ Tootmine OÜ tänab projektis osalenud isikuid, ettevõtteid ja koostööpartnereid, tänu kellele saavad Hiiu Pagar ja Hiiu Köök astuda oma arengus pika sammu edasi:
Projektijuht: Indrek Laaniste
Ehitusprojekt: Dagopen OÜ
Konsultant: Matti Lüsi
Ehitustööd: EBC Ehitus AS
Ehitusjärelevalve: ERJ Teenused OÜ
Ehitusjärelevalve: Ollmann GR OÜ
Kütte-, ventilatsiooni- ja soojustagastussüsteemi ehitus: Hiieko AS
Seadmed: Leipurin Estonia AS
Seadmed: Sveba-Dahlen Baltic OÜ
Seadmed: Bestmark Suurköökide AS
Vedelgaasisüsteemi rajaja ning tarnija: Alexela AS
Keskkonnainvesteeringute Keskus
PRIA
Hiidlaste Koostöökogu